Berit Volder Kjær
7760 Hurup Thy
Hjemmeside: akupunkthy.dk