RAB

RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, som kun må bruges af behandlere der opfylder lovgivningens krav om uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB er skabt på baggrund af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

RAB-ordningen trådte i kraft pr. 1. juni 2004. BEK. nr. 978 af 01/10/2012, gældende.

Opdatering af RAB godkendelser i Dansk Akupunktur Union foregår hvert kvartal.

For at blive RAB godkendt akupunktør i Dansk Akupunktur Union skal følgende være opfyldt:

Sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 lektioner (en lektion er på mindst 45 minutter), ligeligt fordelt imellem teori og praksis, men følgende minimumskrav:

  • Akupunktur 250 lektioner
  • Førstehjælp 12 timer

Ialt 388 lektioner indenfor:

  • Basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser.
  • Anatomi og fysiologi 200 timer
  • Patologi/farmakologi 100 timer
  • Klinikvejledning/klientbehandling 10 timer
  • Psykologi 50 timer
  • Præsentation af andre alternative behandlingsformer.

Ved RAB godkendelse udstedes et RAB bevis som gælder i 3 år, og man bliver anført som RAB behandler på vores hjemmeside. Såfremt opkrævningen ikke betales, bliver man frataget sin RAB godkendelse og slettet fra hjemmesiden som RAB registeret.

For at bibeholde din RAB godkendelse skal du have optjent 30 RAB point på 3 år (1 lektion=45 min. akupunktur relevant undervisning giver 1 RAB point) 60 RAB points eller derover giver 6 års godkendelse. Førstehjælpskursus fornys hvert 2. år med min. 3 lektioner

RAB afgift til Sundhedsstyrelsen er 400 kr. pr. år og opkræves sammen med kontingent i januar måned.