Bestyrelsen

Ann-jeanett Jensen Formand 

Johanne Gyldenfred Næstformand

Karin Lind Gyrup Kasserer

Monika Andersen Sekretær

Britt Hammerbak Medlemsansvarlig