Etisk råd

Foreningens medlemmer af etisk råd:

John Boel Snr. john@boel.org

Joan Skjold ​ Email?

Birthe Svendsen Email?